Adres / Kontakt

ul. Szkolna 1, 47-470 Samborowice
tel./fax (32)4198109
e-mail: zspsamborowice@op.pl

DOKUMENTY SZKOLNE

 1. Dziennik elektroniczny UONET+ Link i instrukcje
 2. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OD 04 MAJA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach
 3. Zasady kształcenia na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach
 4. Plan lekcji 2020/2021
 5. List Ministra Edukacji Narodowej
 6. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa 2020/2021
 7. REKRUTACJA 2021/2022 zarządzenie
 8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2021
 9. Karta zgłoszenia dziecka, nauczyciela na posiłki w stołówce
 10. Regulamin stołówki szkolnej
 11. Opłaty za wyżywienie
 12. Jadłospis
 13. Kalendarz Roku szkolnego 2020/2021
 14. Dokumentacja Projektu „Moje przedszkole to dobry start do świata wiedzy i sukcesu” 2020/2021
 15. Dokumentacja Projektu"Nowoczesna edukacja oznacza start w przyszłość" 2020/2021
 16. Wykaz podręczników stosowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  w Samborowicach w roku szkolnym 2020/2021
 17. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Samborowicach
 18. Statut Szkoły Podstawowej w Samborowicach
 19. Statut Przedszkola w Samborowicach
 20. Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZSP w Samborowicac
 21. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2020/2021
 22. Klauzula informacyjna o prowadzonym_monitoringu
 23. Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy

PROJEKTY