Adres / Kontakt

ul. Szkolna 1, 47-470 Samborowice
tel./fax (032)4198109
e-mail: zspsamborowice@op.pl

DOKUMENTY SZKOLNE

 1. Kalendarz Roku szkolnego 2018/2019
 2. Wykaz podręczników stosowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  w Samborowicach w roku szkolnym 2019/2020
 3. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Samborowicach
 4. Statut Szkoły Podstawowej w Samborowicach
 5. Statut Przedszkola w Samborowicach
 6. Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZSP w Samborowicac
 7. Pedagogizacja rodzicow
 8. Plan lekcji 2018/2019
 9. Plan apeli
 10. Plan imprez i uroczystosci
 11. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2018/2019
 • Obóz Strażacko-Turystyczny w Samborowicach 2019 - harmonogram
 • Galeria Szkoły