Adres / Kontakt

ul. Szkolna 1, 47-470 Samborowice
tel./fax (032)4198109
e-mail: zspsamborowice@op.pl

KONTAKT

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach
47-470 Samborowice
ul. Szkolna 1

tel/fax. 32 4198109
e-mail: zspsamborowice@op.pl

Z ramienia Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura Rybnik
nadzór nad placówką pełni st. wizytator Halina Sitnikow
tel. 32 4222993 w. 41


Wyświetl większą mapę

Galeria Szkoły